Pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie 2017 persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget pentru anul 2016 în favoarea unui beneficiar eligibil (ONG sau cultele religioase și părțile componente ale acestora). În cazul în care ai decis să oferi 2 % din suma impozitului trebuie să realizezi câțiva pași simpli.

Monitorul Fiscal a elaborat un ghid pentru persoanele care doresc să desemeze 2% din suma impozitului și recomandă realizarea următorilor pași:

1. Alege un beneficiar din Lista Beneficiarilor desemnării procentuale;
2. Notează Numărul de identificare de stat (IDNO) al beneficiarului ales;
3. Completează Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15);
4. În secțiunea „Desemnarea procentuală” introdu Codul fiscal (IDNO) al beneficiarului ales (vezi pasul 2);
5. Prezintă organului fiscal (fie pe suport de hârtie fie în format electronic) Declarația (Formular CET 15) nu mai târziu de 30 aprilie 2017;
6. Achită obligațiile privind impozitul pe venit în termen (30 aprilie), în cazul în care există obligația spre plată.

Add Comment

Moldavian
Badminton Federation
R.Moldova, Chisinau
Tel. (+373 22) 276227