Limbi

Vara 2016

1. Scop şi obiective
1. Promovarea valenţelor culturii fizice şi a sportului: 
- promovarea modului sănătos de viaţă în rândurile tineretului și a sportivilor amatori din toate categoriile de vârstă;
- antrenarea tinerilor generaţii în practicarea probei de badminton;
- evidențierea celor mai valoroşi sportivi amatori și veterani pe categorii de performanțe din R. Moldova și de peste hotare;
- perfecţionarea măiestriei sportive și consolidarea colaborărilor și a prieteniei între cluburile de badminton din țară și de peste hotare;
2. Realizarea obiectivelor stipulate în:
- Clasificarea Sportivă Unică a Republicii Moldova;
- Calendarul activităţilor sportive naţionale pentru anul 2016.
- Consolidarea relaţiilor şi a colaborării cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii si Fedrațiile de Badminon de peste hotare.

2. Perioada şi locul de desfăşurare al competiţiei
Competiţia de badminton se va desfăşura în sala sportiva USMF, str. Testemitanu 25/4, Chişinău, în perioada 1-3 iulie 2016, conform Calendarului activităţilor sportive naţionale şi internaţionale pentru anul 2016 al Federaţiei de Badminton din Republica Moldova. 
Arbitrul principal al competiţiei: Morari Alexandr – +373 68 878 999
Secretarul competiţiei: Carpenco Maxim – +373 68 26 12 25 
Informatii suplimentare despre cazare: Marian Stan +373 69 111 553

3. Înscriere
Înscrierea în competiţie începe pe data de 1 iunie 2016 și se poate efectua online până la data de 23 iunie 2016, ora 23.59, la adresa: sash_mbsf@mail.ru
!!! Important !!! 
În cazul îregistrarărilor după data limită ( 23 iunie 2016, ora 23.59) , taxa de participare se va mări cu 50 lei. 

4. Categorii şi probe de concurs:
Liga C (amatori începători) : WS, MS, WD, MD, XD. 
Liga B (amatori avansați) : WS, MS, WD, MD, XD.
Liga A (veterani si amatori, cu excepția primilor 10 jucători din clasamentul național) : WS, MS, WD, MD, XD
Liga PRO (jucatorii din clasament national)
Veterani (+45 ani): WS, MS, WD, MD, XD 
Veterani (+55 ani): WS, MS, WD, MD, XD 
Veterani (+65 ani): WS, MS, WD, MD, XD
Toate categoriile sunt în sistem OPEN, iar fiecare jucător se va inscrie în categoria dorită, ținând cont de performanțe, respectul față de jucătorii începători și etica sportivă. În liga C și B nu au voie să participe jucătorii care deja au obținut locul 1 în liga și categoria respectivă în cadrul altor turnee similare din țară și/sau de peste hotare. În categoria veterani începând cu +45 ani, au voie să participe cei care îndeplinesc condiţia de varstă. Arbitrul principal al competiției și câte o persoană responsabilă a delegației din fiecare țară vor monitoriza strict corectitudinea de înscriere la turneu.
Nota: 
Toți sportivii din Moldova din Liga A, B si C trebuie sa fie legitimați la FBM și să posede permisiunea medicală actualizată sau să prezinte o declarație pe propria raspundere privind starea sa de sănătate. 

!!! IMPORTANT !!! 

Toti jucatorii din strainatate care participă la concurs trebuie sa posede o adeverință medicală din care sa reiasă că sunt apți să practice badminton și să prezinte o declarație pe propria răspundere privind starea sa de sănătate. 

5. Desfășurarea si conditiile de petrecere a turneului:
Sistemul de joc va fi minim de 2 seturi din 3, pana la 21 de puncte.
Concursul se va desfăşura în grupuri a câte 4-6 jucători sau echipe. Primii 2 din fiecare grup vor trece mai departe pe un tabel eliminatoriu, de unde se va stabili cel mai bun concurent/echipă la fiecare probă şi categorie în parte.
Un concurent poate participa la maxim 3 probe. 
Mingea oficială de joc este YONEX MAVIS 350 cu dungă verde şi este pusă la dispoziţie de către participanți. Participanții joacă cu fluturașii lor.
Mingea de pană are prioritate și poate fi folosită începând cu categoria B, numai dacă cel puțin unul dintre jucători (echipe) o pune la dispoziție pentru toată durata meciului și ea nu va fi schimbată cu plastic până la sfârșitul partidei. 

6. Condiţii de premiere
Câștigătorii din fiecare categorie și disciplină vor primi trofee, iar sportivii clasați pe locurile I-III vor primi medalii. 
Cîțtigătorii la toate categoriile de vîrsta vor vi premiați cu medalii, diplome şi premiu bănesc din contul Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. Locurile II, III la toate categoriile de vîrsta se premiază cu medalii, diplome din contul Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. De asemenea vor fi premiați debutanții la turneu (cei ce participă pentru prima dată la astfel de concurs).

7. Organizatorii
Turneul “ Vara - Chisinau 2016” la badminton se organizează de către Federaţia de Badminton din Republica Moldova cu suportul:
- Ministerului Tineretului si Sportului al RM
- Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
- Sponsorilor Concursului.

8. Condiţii de participare
Taxa de participare este de 250 MDL (trei categorii)
120 MDL pentru proba simplu
100 MDL pentru proba dublu (pentru fiecare jucător din echipa de dublu) și se va achita în sală, înainte de începerea competiţiei.
În cazul îregistrarărilor după data limită ( 23 iunie 2016, ora 23.59) , taxa de participare se va mări cu 50 lei. ( Respectiv : taxa de participare va fi 300 MDL (trei categorii)
170 MDL pentru proba simplu
150 MDL pentru proba dublu (pentru fiecare jucător din echipa de dublu)
Taxa de participare pentru membrii Federației de Badminton a Moldovei este cu reducere de 20 % la fiecare categorie.
Neprezentarea pe teren peste 5 minute dupa anunțarea jucătorului se va echivala cu înfrângerea acestuia cu scorul 0:21 / 0:21.
Jucatorul sau perechea care a pierdut jocul va juriza următorul meci.
Participanții turneului sunt admiși pe teren doar cu echipamentul și în vestimentația corespunzătoare acestui sport, fiind respectate cerințele funcționale și estetice.
Participanții cu comportament incorect si neadecvat vor fi eliminați de pe teren dupa prima prevenire.
Toţi participanţii trebuie să posede copia (xerox) buletinului de indentitate sau alt document care îl poate înlocui.
La concurs sunt admişi numai sportivii care nu au consumat substanţe interzise de WADA/IOC în ultimii 5 ani.

9. Condiţii de finanţare 
Cheltuelile de transport și cazare vor fi suportate de către organizaţiile care efectuează delegarea la acest campionat.
Cheltuelile pentru desfăşurarea nemijlocită a competiţiilor (diplomele, medaliile şi primele băneşti nominalizate conform punctului III.) ţin de competenţa Federaţiei de Badminton din Republica Moldova. 
10. Reclamaţii
Toate reclamaţiile pot fi prezentate în formă scrisă Colegiului de Arbitri în zilele competiţionale.
Prezentul regulament serveşte drept invitaţie la concurs.
Vă aşteptăm cu drag la Chişinău şi vă garantăm o experienţă de neuitat plină de bună
dispoziţie şi în acelaşi timp de un badminton de calitate!